Origen del catalanisme polític. Torres i Bages, Bisbe de Vic

Escrit el 07-11-2017 per Mercè Puntí

Arxiu

2021